Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Kalendarz

I semestr 01.09.16 r. - 13.01.17 r.

II semestr 16.01.17 r. - 23.06.17 r.

I. Organizacja roku szkolnego

1. Rozpocz?cie roku szkolnego: 01 .09. 2016 r.

2. Zimowa przerwa ?wi?teczna: 23. 12. 2016 r. 31. 12. 2016 r.

3. Ferie zimowe: 30. 01. 2017 r. 12. 02. 2017 r.

4. Wiosenna przerwa ?wi?teczna: 13. 04. 2017 r. 18. 04. 2017 r.

5. Zako?czenie roku szkolnego: 23. 06. 2017 r.

6. Przerwa rekolekcyjna: do uzgodnienia

7. Ferie letnie: 26.06.17 r.-31.08.17 r.

8. Egzaminy gimnazjalne:

- prbne kl. III listopad, grudzie? 2016 r.

- w?a?ciwe 19 21.04.2017 r.

II. Spotkania z rodzicami

1. Wywiadwki oglnoszkolne: 18.01.17 r.

2. Zebrania informacyjne z rodzicami:

- klasy: I III - 20.09.2016 r. i 18.05.2017 r.

- uczniw z trudno?ciami (wed?ug odr?bnych planw wychowawcw klas)

3. Posiedzenia Rady Rodzicw:

- wed?ug uzgodnie? Rady Rodzicw

4. Otwarte drzwi szko?y: 22.11.16 r., 06.04.2017 r.

5. Posiedzenia klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej:

17.01.17 r. i 20.06.17 r.

6. Rada szkoleniowa - 14.09.2016 r. - podsumowanie egzaminw klas I i III,
listopad i w rekolekcje.

Nauczyciele ustalaj? oceny z poszczeglnych przedmiotw i podaj? uczniom do wiadomo?ci tydzie? przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

O przewidywanej ocenie niedostatecznej rodzice powiadamiani s? do:

13.12.16 r. i 20.05.17 r.

III. Planowane wa?niejsze uroczysto?ci , imprezy i akcje szkolne

- Sprz?tanie ?wiata wrzesie? 2016 r., kwiecie? 2017 r.

- Otrz?siny klas pierwszych 13.10.16 r.

- Jarmark Bo?onarodzeniowy 11.12.2016 r.

- Gie?da szk? marzec 2017 r.

- Dni Szko?y 27.04.2017 r.

- Rejonowy Konkurs Gwary Pozna?skiej 19.05.2017 r.

- Dzie? Dziecka 1.06.2017 r.

- Rozgrywki pi?karskie EUROGIM 21.06.2017 r.

Godziny urz?dowania:

Sekretariat czynny od poniedzia?ku do czwartku od 700 do 1530, pi?tek 700 do 1500

Dyrektor przyjmuje w godzinach urz?dowania sekretariatu.

Tel. szko?y: 61/ 81 24 - 722

?wietlica szkolna czynna od poniedzia?ku do czwartku od 730 do do 1545, pi?tek 700 do 1500.

Psycholog szkolny: wtorek 745 - 1245, czwartek 1100 1600, tel. 61/ 81-24-722 wew. 62

Pedagog szkolny: poniedzia?ek - 800 1400, wtorek 1345 1445, ?roda 800 1500, czwartek 1345 1445, pi?tek 800 1300.
tel. 61/ 89 25 - 856

Higienistka szkolna przyjmuje w poniedzia?ek, wtorek, pi?tek od 1200 do 1430, ?roda i czwartek 1200 - 1400, dodatkowo w ?rody od 800 - 1000, tel. 61/ 81-24-722 wew. 60

Biblioteka szkolna czynna w poniedzia?ki od 730-1700, wtorki730 - 1200, ?roda i czwartek 730 - 1400, i pi?tek 730 - 1200,

tel. 61/ 81-24-722 wew. 51

Pokoje nauczycielskie tel. 61/ 89 25 - 852 lub 61/ 89 25 - 857, pokj w-f 61/81-24-722 wew. 58

Hala sportowa tel. 61/ 89 25 - 854

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

62 100 W?growiec

ul. Wierzbowa 1

tel. 67/ 26 22 - 380

Dodatkowe dni wolne: 14.10.2016 r., 31.10.2016 r., 02.05.2017 r., 16.06.17 r.

K?cik nauczycielski