Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

Get Adobe Flash player

Nauczyciele

WYCHOWAWCY KLAS W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KLASA I A MGR EL?BIETA CHOJNACKA

KLASA I B MGR IN?. MAGDALENA SAMOL

KLASA I C MGR ANNA DORAWA

KLASA I D MGR RENATA HAMULCZYK

KLASA II A MGR DANUTA KOBUS - BOGUNIA

KLASA II B MGR MA?GORZATA ZROBCZY?SKA

KLASA II C MGR BARBARA DEMBI?SKA

KLASA II D MGR ANDRZEJ SURDYK

KLASA III A MGR HANNA W?GLEWSKA

KLASA III B MGR EL?BIETA S?OMA

KLASA III C MGR BEATA CIBAIL

KLASA III D MGR MA?GORZATA DUDEK

KLASA I III G MGR EL?BIETA BERENDT

GRONO PEDAGOGICZNE

MGR WIES?AW SIERZCHU?A DYREKTOR

MGR IN?. GRZEGORZ SAMOL WICEDYREKTOR

MGR ADRYCH MA?GORZATA MATEMATYKA, FIZYKA, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

MGR ANETA BIEDRZYCKA PSYCHOLOGIA, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA, CHEMIA

MGR BERENDT EL?BIETA J. POLSKI, J. ROSYJSKI, PEDAGOGIKA SPECJALNA - TERAPIA PEDAGOGICZNA, OLOGOFRENOPEDAGOGIKA, PROFILAKTYKA SPO?ECZNA I RESOCJALIZACJA

MGR CIBAIL BEATA MATEMATYKA, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

MGR CHOJNACKA EL?BIETA INFORMATYKA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

MGR DEMBI?SKA BARBARA SZTUKA, BIOLOGIA, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

MGR DORAWA ANNA BIOLOGIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

MGR DUDEK MA?GORZATA GEOGRAFIA , OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

MGR GALLAS BARTOSZ RELIGIA

MGR HAMULCZYK RENATA J. POLSKI, HISTORIA, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

MGR IN?. HAUKE WIES?AWA CHEMIA, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

MGR KOBUS BOGUNIA DANUTA J. POLSKI, J. ROSYJSKI

MGR JESKE MAGDALENA J. ANGIELSKI

MGR KRLCZYK RENATA J. ANGIELSKI, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

MGR KUNKE HALINA J. NIEMIECKI , J. POLSKI

MGR MROZI?SKA DOROTA J. NIEMIECKI

MGR NOWAK ALICJA WYCHOWANIE FIZYCZNE, PEDAGOGIKA, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

MGR NOWAK WIES?AW WYCHOWANIE FIZYCZNE, INFORMATYKA

MGR O?DZIEJEWSKI KRZYSZTOF PEDAGOGIKA, INFORMATYKA, RESOCJALIZACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE,
PEDAGOGIKA OPIEKU?CZO - WYCHOWAWCZA

MGR PIOTR MALINOWSKA MARIA BIBLIOTEKARSTWO

MGR RUDNA RENATA J. ANGIELSKI, J. NIEMIECKI, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

MGR IN?. SAMOL MAGDALENA BIOLOGIA, CHEMIA, LOGOPEDIA, PEDAGOGIKA OPIEKU?CZO - WYCHOWAWCZA, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

MGR SENGER DANUTA MATEMATYKA, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

MGR S?OMA EL?BIETA J. POLSKI,

MGR SURDYK ANDRZEJ HISTORIA, WOS

MGR SURDYK FERTSCH WIES?AWA HISTORIA, WOS

MGR ?LSARCZYK MACIEJ CHEMIA, TECHNIKA Z WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM,
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

MGR ?RAMA JOLANTA MATEMATYKA

MGR TEOFILEWSKI MACIEJ INFORMATYKA Z FIZYK?

MGR W?GLEWSKA HANNA WYCHOWANIE FIZYCZNE, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

MGR IN?. W?GLEWSKA ILONA WYCHOWANIE FIZYCZNE, PEDAGOGIKA OPIEKU?CZO WYCHOWAWCZA, CHEMIA, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

MGR ZAGANIACZYK MA?AGORZATA SZTUKA, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA, TECHNIKA, LOGOPEDIA

MGR ZROBCZY?SKA MA?GORZATA GEOGRAFIA, RELIGIA, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA,
PROFILAKTYKA SPO?ECZNA I RESOCJALIZACJA, HISTORIA, TERAPIA PEDAGOGICZNA

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO OBS?UGOWI

BOCHY?SKA ANNA

WOJTKOWIAK ANNA

G?USZEK JOLANTA

MIKO?AJCZAK ANNA

SZYMA? WIES?AWA

SZCZEPANIAK IWONA

NOWAKOWSKI MICHA?

BOGUNIA PRZEMYS?AW

SZYMA? PIOTR

K?cik nauczycielski