Gimnazjum nr 1

im. Polskich OlimpijczykĂłw w Skokach

Get Adobe Flash player

Rada Rodziców 2015 / 2016

Przewodnicz?ca - Anna Balicka

Zast?pca - Beata Burzy?ska

Skarbnik - Kinga Dere?y?ska

Sekretarz - Ma?gorzata Stefa?ska

Trójki klasowe 2015/2016

I a – K. Dziel, Ol. Konieczka, A. Szyma?ski

I b – Anna Tyll, Ma?gorzata Szyma?ska, Joanna ?widerska

I c – M. Baszczy?ska, A. Szymkowiak, G. Szymkowiak

I d –

II a – M. Stefa?ska, U. Kubicka, K. Dere?y?ska

II b – E. Mróz, M. Gronowicz, I. Stasiak

II c – E. Kwapi?ska, A. Balicka, R. Grzywaczewski

II d – J. Kujawa, M. Fr?ckowiak, G. Gatkowski

III a – I. Maryniocha, A. Futro, A. Jankowska

III b – A. Nowak, A. Smykowska, J. Nowicka, G. Nowak - Kozicka

III c – K. Dere?y?ska, K. Gracz, K. Szyma?

III d – I. ?ali?ska, W. Mieszczak - Pawlicka

 

K?cik nauczycielski