Czym właściwie jest edukacja dla bezpieczeństwa?

Edukacja dla bezpieczeństwa to jeden z nowszych i bardziej praktycznych przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Dyscyplina ta skupia się przede wszystkim na oswojeniu ucznia z możliwością wystąpienia różnych nieprzewidzianych wypadków, katastrof czy konfliktów. Poza wiedzą teoretyczną młodzież nauczy się też bezpiecznego (dla siebie i dla innych) zachowania w trakcie takich wydarzeń oraz pozna podstawy pierwszej pomocy. Czemu edukacja dla bezpieczeństwa jest obecnie jednym z najważniejszych przedmiotów, jakie przyjdzie poznać uczniom? 

Życie i bezpieczeństwo

Po wielu latach ze szkół zdecydowano się wycofać przysposobienie obronne. To zostało zastąpione przez edukację dla bezpieczeństwa. Mimo tego, że jest to zupełnie nowy przedmiot, w jego programie znajdują się i zagadnienia poruszane na wcześniejszym przysposobieniu obronnym. Zaliczamy do nich: tematy związane z pierwszą pomocą (wraz z resuscytacją krążeniowo-oddechową) oraz obronę cywilną. Nowością zaś są wszelkie treści skupiające się na zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie katastrof oraz działaniach zwiększających szansę na nasze przetrwanie w zróżnicowanych warunkach. 

Nie panikuj

Każda sytuacja, która zagraża naszemu życiu lub zdrowiu, różni się od siebie. Mimo tego możemy wyróżnić kilka metod postępowania sprawdzających się w określonych warunkach. Jednocześnie stałą regułą, która dotyczy praktycznie każdego wydarzenia zagrażającego życiu ludzkiemu, jest brak paniki. Gwałtowne emocje są niebezpieczne, szczególnie w sytuacjach nieprzewidzianych i wywołujących w nas presję. Dlatego w trakcie zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa dowiemy się, jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Poznamy popularne techniki psychologiczne radzenia sobie z nagłym lękiem, atakami paniki czy presją. Nauczymy się również, jak radzić sobie z panikującym tłumem (jak uspokoić emocje w grupie oraz zminimalizować wystąpienie grupowej paniki). To praktyczny i potrzebny przedmiot, który oferuje ogrom wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, obrony cywilnej i bezpieczeństwa.

Edukacja dla bezpieczeństwa – jakie podręczniki będą dobrym wyborem?

Edukacja dla bezpieczeństwa to przedmiot, który nauczany jest zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Dzięki edukacji dla bezpieczeństwa dziecko może nauczyć się metod obrony przed różnymi zagrożeniami, podstaw pierwszej pomocy i wiele więcej. To świetny przedmiot, który może niesamowicie pomóc w codziennym życiu, dlatego warto podejść do niego z zaangażowaniem. Co przyda się do nauki? 

Jaki podręcznik będzie dobry do nauki edukacji dla bezpieczeństwa w klasie podstawowej? 

Podstawą nauki edukacji dla bezpieczeństwa jest podręcznik, który zawiera wiele istotnych informacji. Dzięki niemu uczeń może przygotować się do lekcji i wiedzieć, jakie zagadnienia będą na niego czekały. Dobry podręcznik to także mnóstwo zdjęć i ilustracji, które wyjaśniają, jak radzić sobie z zagrożeniem i co robić w danej sytuacji. Dzięki temu każdy uczeń może nauczyć się jak działać w momentach kryzysowych, a nawet jak pomóc innym ludziom. W klasach podstawowych dobrym wyborem będą: 

– “Edukacja dla bezpieczeństwa podręcznik podstawówka” Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla
– “Edukacja dla bezpieczeństwa (najchętniej kupowany) 8. Podręcznik. Szkoła podstawowa” Breitkopf Bogusława, Czyżow Dariusz
– “Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla 8 klasy szkoły podstawowej” Jarosław Słoma

Jakie pomoce naukowe wybrać do nauki edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadpodstawowych? 

Nowoczesne podręczniki do edukacji dla bezpieczeństwa odnoszą się do aktualnej wiedzy i standardów z zakresu ratownictwa medycznego. Do szkół ponadpodstawowych są przygotowane takie książki, które są dostosowane do wieku uczniów. Nie tylko przekazują podstawowe informacje na temat udzielania pierwszej pomocy, ale także wdrażają do świadomego uczestniczenia w życiu regionu i kraju. Dzięki temu uczeń może lepiej przygotować się do wejścia w dorosłość i być bardziej świadomym obywatelem. W szkołach ponadpodstawowych świetnie sprawdzą się: 

– “Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy. Nowa edycja” praca zbiorowa
– “Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadpodstawowych” Jarosław Słoma

Czym jest edukacja dla bezpieczeństwa?

Edukacja dla bezpieczeństwa to stosunkowo nowy przedmiot, który został wprowadzony w klasach szkół ponadpodstawowych. Początkowe założenie było takie, aby ten zastąpił przysposobienie obronne i wniósł do lekcji w szkole nowe spojrzenie. Jednak wraz z rozwojem programu postawiono na szerszą perspektywę. I tak Edukacja dla bezpieczeństwa (duży wybór na stronie www.taniaksiazka.pl) stała się dziedziną wiedzy, która skupia się nie tylko na nauce odpowiednich reakcji w sytuacjach kryzysowych, ale i obronie cywilnej czy pierwszej pomocy. Czego dowiemy się z podręczników do tego przedmiotu?

Katastrofy i sytuacje kryzysowe

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa ma na celu wprowadzenie ucznia w nowy temat i pokazanie mu różnych dróg rozwoju. Tematy skupiają się na przedstawieniu najczęściej występujących katastrof, konfliktów oraz sytuacji na świecie. Następnie jest czas na to, aby przedstawić uczniom, jakie zachowania są w takich momentach wskazane, a których dla własnego bezpieczeństwa lepiej unikać. Kolejny krok to ćwiczenia praktyczne, do których zaliczyć można treningi ewakuacyjne czy mierzenie czasu reakcji w działaniu pod presją. W końcu w podręczniku do edukacji dla bezpieczeństwa znajdziemy i rozdziały poświęcone pierwszej pomocy.

Obrona cywilna

Edukacja dla bezpieczeństwa to całkiem szeroka dziedzina nauki. Dlatego przedmiot ten został wprowadzony nie tylko w liceach ogólnokształcących i technikach, ale i w szkołach podstawowych. Tak długi okres czasu nauczania ma sprawić, że uczniowie automatycznie wprowadzą do swojego życia dobre nawyki. 

Podręcznik skupiający się na edukacji dla bezpieczeństwa: 

– uczy młodych ludzi, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych,

– na podstawie przykładów pokazuje, co jest prawidłową postawą,

– skupia się na pomocy sobie i innym,

– przedstawia techniki radzenia sobie ze stresem,

– opiera się na najnowszych badaniach z zakresu bezpieczeństwa,

– przedstawia różne możliwości wyjścia z danej sytuacji,

– pokazuje odpowiednie reakcje podczas wystąpienia katastrof,

– obrona cywilna i pierwsza pomoc.

https://www.youtube.com/watch?v=4kdy5Qkw8Iw